Støj og nabogener

Væsentlige lugt-, støj- og støvgener

Opleves miljømæssige gener fra andet end erhverv, kan vejledning findes i nedenstående brochurer omkring nabostøj, hønsehold og korrekt fyring.

Hvis du er generet af støj eller brændeovnslugt fra naboen, prøv da først at henvende dig direkte med en appel om at dæmpe støjen eller om at følge Miljøstyrelsens fyringsråd, som findes via link her nederst på siden. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

Høj musik eller støjende adfærd: Nordsjællands Politi
Støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse

Mere end almindelig støj fra motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt støj fra ventilationsanlæg:  Natur og Miljø

Støj fra husdyrhold (f.eks. høns): Natur og Miljø
Gøende hunde: Nordsjællands Politi
Lugt eller andre gener fra brændeovne: Natur og Miljø