Fjernvarme

Ikke alle får fjernvarme lige med det samme

Fjernvarmen har været længe undervejs. Endelig kom vi i gang, idet udbygningen i området mellem Søborg Hovedgade og Jernbanen er godt i gang og arbejderne ventes færdige for alle med udgangen af 2019. Så langt så godt.

Herefter var det planen, at arbejderne skulle fortsætte på den anden side af jernbanen op mod Lyngbyvej.

Nu er der sket det, at forholdene i samfundet har ændret sig, Hver gang en ny fase startes op, skal der indhentes en godkendelse fra Energistyrelsen, som hviler på nogle krav og vilkår om det forsvarlige i samfundsøkonomien. Ændringerne i samfundsøkonomien gør imidlertid, at disse godkendelse ikke kan opnås for nuværende. Det har primært noget med priser mellem gas og olie at gøre.

Dette indebærer, at der p.t. ikke kan fås godkendelser til opstart af nye faser, og på denne baggrund bliver den fortsatte udbygning udskudt. Vi ved ikke hvor længe.

Alle er vi enige om, at udbygningen må og skal fortsætte, hvorfor situationen nøje følges med henblik på den fortsatte udbygning.

Grundejerforeningen følger nøje udviklingen og spørger hyppigt ind til hvad der sker i sagen.

Skulle der være nogen, der har akutte problemer med varmeleverance, specielt i forbindelse med gamle nedslidte oliefyr, er man velkommen til at rette henvendelse til Gentofte Fjernvarme, som meget gerne vil være behjælpelig med at finde en midlertidig løsning.

Vi håber således at en snarlig løsning er lige om hjørnet.